Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

 

Az előadási tematika és az egyéb tudnivalók letölthető formában.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2014.09.11. FAFA14_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2014.09.18. FAFA14_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2014.09.25. FAFA14_3.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2014.10.02. FAFA14_4.pdf  
5 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek, kerámiák, polimerek, kompozitok () 2014.10.09. FAFA14_5.pdf  
6 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2014.10.16. FAFA14_6.pdf  
7 oktatási szünet () 2014.10.23.  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2014.10.30. FAFA14_7.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2014.11.06. FAFA14_8.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2014.11.13. FAFA14_9.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2014.11.20. FAFA14_10.pdf  
12 Biomechanikai alapok Biológiai szövetek szerkezete, mechanikai és egyéb tulajdonságai 2014.11.27. FAFA14_11a_Molekularis_ruaglmassag.pdf   FAFA14_11b.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2014.12.04. FAFA14_12a.pdf   biomechanika-implantologia.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Fábián Gábor egy. docens) () 2014.12.11. FAFA14_13.pdf   Fogszabalyozas.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 6. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:          75ponttól 5
                               65ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               45 ponttól 2

 

A félévközi tesztek ideje és helye:

7. oktatási hét október 21. (kedd) 19:15-20:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
13. oktatási hét december 02. (kedd) 19:15-20:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem

 

Konzultációk ideje és helye:

7. oktatási hét október 20. (hétfő) 18:30-20:00, EOK Békésy előadóterem
13. oktatási hét december 01. (hétfő) 18:45-20:00, EOK Hári előadóterem

 

Az 1. teszt eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek