Az élő sejt fizikai biológiája (PPKE ITK) 2015-2016

Leírás

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

1.     Cox, M.M. és Phillips G.N. Jr. (2007) Handbook of proteins: Structure, Function and Methods. John Wiley & Sons Inc. New York

2.     Muñoz V. (2008) Protein folding, misfolding and aggregation. RSC Publishing, Cambridge.

3.     Csermely P. (2001) Stresszfehérjék, Vince kiadó, Tudomány-Egyetem sorozat

4.    Creighton, T.E. (1993) Proteins: Structures and molecular properties. WH Freeman and Co. New York

Előadások

Előadások

1 Fehérjék szerepe az élő rendszerekben és a nanotechnológiában (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.02.10. 2016_02_10_bevezetes_KM.pdf  
2 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: Levinthal paradoxon, fehérje gombolyodás, intermedier állapotok, landscape modellek (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.02.17. 2016_02_17_folding_I_OSz.pdf  
3 Fehérjék szerkezeti hierarchiája (Dr. Smeller László) 2016.02.24. AFeherjekHierarchikusSzerkezete_ver6.pdf  
4 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: IR, CD (Dr. Smeller László) 2016.03.02. Feherjek_IR_CD_Spektroszkopiaja_2016_v7.pdf  
5 Fehérjék stabilitása: stabilitási fázisdiagram, extrém körülmények, termofil és piezofil enzimek (Dr. Smeller László) 2016.03.09. Feherjekstabilitasa_ver7.pdf  
6 Fehérjék szerkezetvizsgálati módszerei: fluoreszcencia, FRET, foszforeszencia, stopped-flow, quenched-flow (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.03.16. 2016_03_16_szerkvizsg_KM.pdf  
7 Fehérjék szerkezetének kialakulása in vivo és in vitro: hibásan tekeredett fehérjeszerkezetek, amiloid fibrillumok, konformációs betegségek (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.04.06. OB_MSc_misfolding.pdf  
8 Fehérjék szerkezetének és funkciójának mikroszkópi vizsgálata (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.04.13. mikroszkop_I_II_2016.pdf  
9 Fehérjék biológiai aktivitásának egyedi molekula szintű vizsgálata (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.04.20. 2016_04_20_egymolekula_KM.pdf  
10 Fehérjék sejtbeli funkciójának tanulmányozása modern mikroszkópos módszerekkel (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.04.27.  
11 Dinamikus fehérjeszerkezetek a sejtben (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.05.04. 2016_05_04_din_feherje_KM.pdf  
12 Látogatás a Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetének kutatólaboratóriumaiban (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.05.11.