Orvosi képalkotó eljárások 2016-2017

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy a 7. félévben.

Kreditértéke: 2

A tantárgy előadói és gyakorlatvezetői: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet, a Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, a Nukleáris Medicina Tanszék oktatói,.

A tantárgy oktatásának módja:egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: 12 óra előadás és 16 óra gyakorlat. Mindösszesen 28 óra. Kivitelezés tömbösítve: 6x2 óra előadás + 8x2 óra gyakorlat.

Előadások az 1-5. héten az egész évfolyamnak a Szent-Györgyi Albert előadóteremben (szerdán 17:40-19:10).

Gyakorlatok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézetben
a B, C, F és G csoportok részére az 5-7. héten, az A, D, E és H csoportok részére a 8-10. héten.
A C csoportok első gyakorlata a 4. héten lesz.

A H csoportok 9. heti gyakorlata a munkanap áthelyezésnek megfelelően okt. 15-én, szombaton lesz megtartva.

Gyakorlatok az Anatómiai Intézetben:
 A csoportbeosztást az Anatómiai Intézet honlapján fogják megtalálni.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, A Biofizikai Intézet által tartott gyakorlatok esetében az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 3 hetes mérési cikluson belül , vagy amikor a másik 4 betű számára tartott gyakorlatok kerülnek sorra, lehetséges és szükséges más csoportnál.

A gyakorlatok több, mint 25 %-áról való hiányzás (bármilyen okból) a félév végi aláírás megtagadását vonja maga után.


Figyelem! A Szimulációs Központban (Ernő u. 7) tartandó ultrahang gyakorlat időbeosztását a dokumentumok között találják.

A tantárgy rövid leírása

Intézetekre lebontott óraszám:

Biofizika: 4x2 óra előadás + 3x2 óra gyakorlat (teljes évfolyamnak)

Nukleáris medicina: 1x2 óra előadás (teljes évfolyamnak)

Anatómiák: 1x2 óra előadás +5x2 óra gyakorlat (fél-fél évfolyamnak)

A tantárgy rövid leírása: A tantárgy a modern orvosi diagnosztikában alkalmazott képalkotó eljárások elméleti alapjait, technikai megvalósításait, illetve az általuk feltárható szelet-anatómiai viszonyokat tárgyalja és mutatja be.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A tantárgy célja a modern orvosi gyakorlat alapvető képalkotó diagnosztikai készségeinek, gondolkodásmódjának és tudásának elsajátításához járul hozzá.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.semmelweis.hu

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich S., Fidy J., Szöllősi J.), Medicina, 2007.

Szilvási István: Nukleáris medicina, Medicina, Budapest, 2010

Nemeskéri Ágnes: Szeletanatómia, Apáthy István Alapítvány, 2004

Csillag András. Anatomy of the Living Human Atlas of Medical Imaging. Konemann, 1999. 3-8290-4264-7

Fráter Loránd: Képalkotó eljárások, Medicina, 2011

Előadások

Előadások

1 Digitális kép/XCT. A digitális kép paraméterei, tulajdonságai. A színhisztogram. Kontrasztmanipuláció. Konvoluciós eljárások. Bináris képanalízis. Háromdimenziós információ kezelése, tomográfia, projekció. A röntgensugárzás kölcsönhatása az anyaggal. A CT képalkotás alapelvei, CT generációk. Képrekonstrukció, "filtered backprojection". A Hounsfield skála. Speciális technikák, mikro- és nano-CT. (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.09.07. 2015-09-09_01_Bevezeto4_KM140909.pdf  
2 NMR és MRI. Az atommag mágneses tulajdonságai, magspin, orientáció, magspinnel rendelkező atommagok. Magspinek mágneses térben, Zeeman felhasadás, Larmour-precesszió. Gerjesztés, rezonanciafetétel. Relaxációs mechanizmusok, T1, T2 relaxáció. MRI képalkotás, mágneses térgrádiens. Kontraszt az MRI-ben. Az MRI információ és kezelése. Speciális technikák, angiográfia, mozgókép, spektroszkópia, diffúziós MRI, fMRI. (Dr. Kellermayer Miklós) 2016.09.14. 2016_09_14_MRI_KM.pdf  
3 Nukleáris medicina. Radioaktív bomlás, magsugárzások. Radioaktív sugárzások kölcsönhatása az anyaggal. Dozimetriai alapelvek. A nukleáris medicina (izotópdiagnosztika és terápia) alapelvei. A radiofarmakonok. Instrumentáció (SPECT, PET, hibrid berenedzések). Adatgyűjtés és adatfeldolgozás. (Dr. Szilvási István) 2016.09.21. 2016_09_21_NM-gradualis_Orvosi-kepalkotas_SzI.pdf  
4 Ultrahangos módszerek. Az ultrahang (UH) jellemzői. UH keltése és detektálása, direkt és inverz piezoelektromos hatás. UH terjedése közegekben és határfelületeken. Akusztikus impedancia. Reflexió, refrakció. UH képalkotás alapjai, impulzus-visszhang elv. Laterális és axiális felbontás. UH képalkotási üzemmódok, A-mód, 1- és 2-dimenziós B-mód, TM-mód. 3D és 4D ultrahang. Doppler effektus, Doppler szonográfia. Új technikák: CVI, SonoCT, IVUS, sonoelasztográfia, kontrasztharmonikus ábrázolás (Dr. Kaposi András) 2016.09.28. 2016-09-28_uh_KAD.pdf  
5 Molekuláris képalkotás. Optikai technikák (OCT). Funkcionális képalkótó eljárások. Multimodális technikák. Funkcionális és morfológiai információ korrelációja. Navigáció, képszegmentáció, képregisztráció. SPET-XCT, PET-MRI. (Dr. Máthé Domokos) 2016.10.05. 2016_10_05_Molekularis_kepalkotas_MD.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsgakövetelményekkollokvium (anatómia és biofizika részvizsgák alapján együttes %-os teljesítmény szerint, elégséges feltétele: mindkét részvizsga külön-külön is legalább 50%-os eredményű).

Aki nem tud, vagy nem akar a szorgalmi időszakban zárótesztet írni, vagy akinek nem sikerült a tesztje, azok számára a vizsgaidőszakban is meg fogunk hirdetni néhány időpontot.

Kérünk mindenkit, aki a szorgalmi időszakban letette mindkét részvizsgát, hogy jelentkezzen a Neptunon a december 14-i vizsgaidőpontra. Akkor fog a jegye bekerülni a Neptunba.

Vizzsgateszt írás a Biofizikai Intézet hallgatói laboratóriumaiban (egyszerre a biofizika és az anatómia részvizsga) a következő időbeosztás szerint:
November 16-án, szerdán
14:30-kor a B csoportok
15:30-kor az F csoportok
16:30-kor a G csoportok
17:30-kor a C1 és C2 csoportok számára.

December 7-én, szerdán
14 órakor a D csoportok,
15 órakor az E2 és E3 csoportok
16 órakor a H csoportok
17 órakor az A csoportok
18 órakor a C3 és E1 csoportok számára.