Modellmembránok 2017-2018

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2018.02.14. szerkea_2018_4.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2018.02.21. lipoelo4_2017.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2018.02.28. lipo2018_kalori_fluo.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés (Dr. Módos Károly) 2018.03.07. Fenyszoras_merese2012.pdf  
5 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2018.03.21. lipodiag_2016.pdf  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2018.04.04. lipother_2016.pdf  
7 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) 2018.04.11. matko_2018_4.pdf  
8 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2018.04.18. Sarkadi_2018_4.pdf  
9 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2018.04.25. hegedus_modellmembranok_2018web_4.pdf  
10 Ph D hallgatók beszámolója liposzómákkal kapcsolatos kutatásaikról (Dr. Bozó Tamás, Dr. Kósa Nikoletta, Dr. Zolcsák Ádám) 2018.05.02.  
11 Tesztvizsga 2018.05.09.  

Vizsga

Vizsga

Hallgató Neptun kódja jegy
F4ZGFC 5
VLBPU1 3
CXKK3V 3
GYM6QA 4
T9PTOD 4
D85BSK 4
UQ5RHC 4
F14KHL 4
LAX0MD 3
IG9PPT 4
EU8JCX 4
BIA9TV 5
JQCZNN 5
AJ404N 4
C1FSIS 5
VX7LSS 4
SBG95N 5
CXHIN8 5
NRTRSZ 4
BEH4Y8 5
GGBMWN 4
O5AH88 4
Z1019K 4
IEIRL9 5
JQB35Y 1
OZ857Z 3
BBLFFA 3