Modellmembránok 2019-2020

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2020.02.04. szerkea_2020_4.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2020.02.11. lipoelo4_2017.pdf  
3 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2020.02.18. lipodiag_2016.pdf  
4 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2020.02.25. lipother_2016.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés, ESR (Dr. Schay Gusztáv) 2020.03.03. ESR_HU_2020_schay.pdf   fenyszoras_modos_schay2020t.pdf  
6 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: kalorimetriás módszerek (DSC és ITC), lumineszcencia spektroszkópia (Dr. Schay Gusztáv) 2020.03.10. Kalorimetria_fluoreszcencia_TFGSCH2020.pdf  
7 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: Röntgenszórás (Dr. Bóta Attila) 2020.03.24. MEDinPROT_SAXS.pdf  
8 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE) anyaga alapján Dr. Liliom Károly) (Dr. Liliom Károly) 2020.03.31. Mikrodomének_2020t  
9 Membránreceptorok szerkezete és funkciója (Dr. Liliom Károly) 2020.04.07. Membránreceptorok  
10 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2020.04.14. SE_Biofiz_eload_2020_Sarkadi_TRP-lipidek.pdf  
11 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2020.04.21. hegedus_membran-2020_4.pdf  
12 Ph D hallgatók beszámolója liposzómákkal kapcsolatos kutatásaikról (Kiss Bálint, Dr. Kósa Nikoletta, Dr. Zolcsák Ádám) 2020.04.28.  
13 Tesztvizsga (A részleteket lásd a vizsga fülön) 2020.05.05.  

Vizsga

Vizsga

Modellmembrán vizsgateszt

Május 5-én, kedden 16:30-kor.

A zoom meeting ID-t később küldjük el Neptun üzenetben.
A távvizsgára vonatkozó általános szabályok érvényesek
https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/04/23/r-5-2020-iv-23-szamu-rektori-utasitas-a-tavvizsgazas-szervezesevel-es-lebonyolitasaval-kapcsolatos-egyes-atmeneti-rendelkezesekrol/

A vizsga 30 db egyszerű választásos tesztkérdést fog tartalmazni. (4 válaszlehetőség közül az egy jót kell kiválasztani.
Megszerezhető összesen 30 pont

Osztályozás:

pontszám                           osztályzat
0-14                                       1
15-18                                    2
19-22                                    3
23-26                                    4
27-30                                    5

Kérjük a FOK és GYTK hallgatókat, hogy jelentkezzenek fel a május 18-ra meghirdetett vizsganapra. A jegyük akkor fog bekerülni a Neptunba. ÁOK-n gyakorlati jegyet kapnak, tehát nem kell vizsganapra jelentkezni.

Ha valakinek nem sikerül a tesztje, vagy jobb jegyet szeretne, írjon emailt a voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu címre és megegyezünk egy szóbeli zoom meetingben.