Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2021-2022

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2022, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emeritus), Prof Kellermayer Miklós (egyetemi tanár), Prof Dér András (tudományos tanácsadó), Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi docens), Dr. Juriga Dávid (egyetemi adjunktus), Dr. Hegedűs Tamás (tudományos főmunkatárs)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi docens

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Az előadás helyszíne: Békésy előadó, EOK

Gyakorlatok: EOK, 1. emelet, Biofizika és Sugárbiológiai Intézet gyakorlótermei

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a jegyzőkönyvek és az írásbeli dolgozat teljesítése. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

 

A gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a gyakorlatokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása (átlag min 50% elérése),
  • valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén ismétlésre lehetőség lesz 2, előre egyeztetett időpontban.

 

Gyakorlaton szerezhető plussz pontok:Amennyiben a jegyzőkönyvek átlaga és a ZH átlaga eléri, illetve meghaladja a 85%-ot, úgy bónuszpont szerezhető, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

 

Előadásokon szerezhető plusszpontok:Minden előadás elején egy rövid kérdésre lehet írásban válaszolni (Quizizz rendszeren keresztül), amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, aki min 6 pontot elér a félév során, az egy bónuszt kap, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

 

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztató/k közötti egyeztetéssel történik.

Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

 

Amennyiben járványügyi okok miatt online formában kerülnek megtartásra az előadások vagy a gyakorlatok, úgy ZOOM rendszeren keresztül történik a részvétel.

Az oktatási segédanyagokat a Semmelweis Egyetem Moodle rendszerébe fogjuk feltölteni, mely felületen történik majd a jegyzőkönyvek benyújtása és az évvégi ZH megírása is.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

http://real.mtak.hu/30641/1/Fizikai_kemia_e-book.pdf

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok tulajdonságainak összehasonlítása (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2022.02.16. 1.ea._technikai_anyagok_es_a_viz_.pdf  
2 A víz különleges szerepe, transzportfolyamatok I. (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2022.02.23. 2.ea._Transzportfolyamatok_I_.pdf  
3 Transzportfolyamatok II: jelenségek az élő szervezetben (Juriga Dávid) 2022.03.02. transzportfolyamatok_2.pdf  
4 Biofizikai termodinamika (alkalmazások) (Juriga Dávid) 2022.03.09. termodinamika.pdf  
5 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós) 2022.03.16. Mikrosz_Egymol_20190507.pdf  
6 Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája (Juriga Dávid) 2022.03.23. Polimerek_szerkezete,_oldhatosaga_es_mechanikai_tulajdonsagaik.pdf  
7 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások (Dr. Fidy Judit) 2022.03.30. BME2022Marc30-2.pdf  
8 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból (Dr. Fidy Judit) 2022.04.06. Rtg-Gamma-apr6-2.pdf  
9 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2022.04.13. 2022-04-13UH2.pdf  
10 BME Tavaszi szünet 2022.04.20.  
11 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai. (Juriga Dávid) 2022.04.27. 20200429_MRI_JD.pdf  
12 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok, nanorészecskék orvosbiológiai alkalmazásai (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2022.05.04. 11._ea_Biokompatibilis_es_biodegradabilis-2022.pdf  
13 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2022.05.11. hegedus_bme_2022_www.pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2022.05.18. Bioelektronika_Sote.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, követelmények ismertetése, balesetvédelem  
2 Gamma-abszorpció (2. csoportnak febr. 23-án, 3. csoportnak máj. 11-én, 4. csoportnak márc. 2-án)  
3 Áramlás (2. csoportnak márc. 2-án, 3. csoportnak márc. 30-án, 4. csoportnak márc. 23-án)  
4 EKG (2. csoportnak márc. 9-én, 3. csoportnak márc. 2-án, 4. csoportnak márc. 30-án)  
5 Ultrahang (2. csoportnak márc 16-án, 3. csoportnak márc. 9-én, 4. csoportnak ápr. 6-án).  
6 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 23-án, 3. csoportnak márc. 16, 4. csoportnak márc. 9-én)  
7 Izotópdiagnosztika (2. csoportnak márc. 30-án, 3. csoportnak márc 23-án, 4. csoportnak márc. 16-án)  
8 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak ápr. 6-án, 3. csoportnak febr. 23-án, 4. csoportnak ápr. 27-én)  
9 Rezonancia, AFM (2. csoportnak ápr. 13-án, 3. csoportnak ápr. 6-án, 4. csoportnak máj. 11-én)  
10 BME tavaszi szünet  
11 /MR-CT/modern mikroszkópiák (laborlátogatás) (2. csoportnak ápr. 27-én, 3. csoportnak ápr. 13-án, 4. csoportnak máj. 4-én)  
12 Röntgen-CT (2. csoportnak máj. 4-én, 3. csoportnak ápr. 27-én, 4. csoportnak április 13-án)  
13 A szem optikája (2. csoportnak máj. 11-én, 3. csoportnak máj.4-én, 4. csoportnak febr. 23-án)  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

Vizsgakérdések_2022_J-HA [pdf] 2024.05.25.