Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2022-2023

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2023, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emeritus), Prof Kellermayer Miklós (egyetemi tanár), Prof Dér András (tudományos tanácsadó), Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi docens), Dr. Juriga Dávid (egyetemi adjunktus), Dr. Hegedűs Tamás (tudományos főmunkatárs)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi docens

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Az előadás helyszíne: Békésy előadó, EOK

Gyakorlatok: EOK, 1. emelet, Biofizika és Sugárbiológiai Intézet gyakorlótermei

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a jegyzőkönyvek és az írásbeli dolgozat teljesítése. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a gyakorlatokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása (átlag min 50% elérése),
  • valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén ismétlésre lehetőség lesz 2, előre egyeztetett időpontban.

 

Gyakorlaton szerezhető plussz pontok:Amennyiben a jegyzőkönyvek átlaga és a ZH átlaga eléri, illetve meghaladja a 85%-ot, úgy bónuszpont szerezhető, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

Előadásokon szerezhető plusszpontok: Minden előadás elején egy rövid kérdésre lehet írásban válaszolni (Quizizz), amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, aki min 7 pontot elér a félév során, az egy bónuszt kap, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztató/k közötti egyeztetéssel történik.

Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Amennyiben járványügyi okok miatt online formában kerülnek megtartásra az előadások vagy a gyakorlatok, úgy ZOOM rendszeren keresztül történik a részvétel.

Az oktatási segédanyagokat a Semmelweis Egyetem Moodle rendszerébe fogjuk feltölteni, mely felületen történik majd a jegyzőkönyvek benyújtása és az évvégi ZH megírása is.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

http://real.mtak.hu/30641/1/Fizikai_kemia_e-book.pdf

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlítása, a víz különleges szerepe (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.03.01. 1.ea._technikai_anyagok_es_a_viz_.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.03.08. 2.ea._Feny_kolcsonhatasa_szovetekkel-lumi-lezer-2023.pdf  
3 Nemzeti ünnep 2023.03.15.  
4 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.03.22. Mikroszkopia_Egymolekula_BiofizikaR.pdf  
5 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból (Dr. Fidy Judit) 2023.03.29.  
6 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2023.04.05.  
7 BME Tavaszi szünet 2023.04.12.  
8 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai.(ONLINE előadás- SE OTDK miatt) (Juriga Dávid) 2023.04.19.  
9 Biofizikai termodinamika (alkalmazások) (Juriga Dávid) 2023.04.26.  
10 Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája (Juriga Dávid) 2023.05.03.  
11 Transzportfolyamatok (Molnár Kristóf) 2023.05.10.  
12 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája (Dr. Hegedűs Tamás) 2023.05.17.  
13 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok, nanorészecskék orvosbiológiai alkalmazásai (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.05.24.  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2023.05.31.  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, követelmények ismertetése, balesetvédelem  
2 A szem optikája (2. csoportnak ápr. 19-én, 3. csoportnak ápr. 26-án, 4. csoportnak márc. 8-án)  
3 Nemzeti ünnep, a gyakorlat elmarad (a keddi csoportnak is)  
4 Izotópdiagnosztika (2. csoportnak ápr.5-én, 3. csoportnak márc 29-én, 4. csoportnak márc. 22-én)  
5 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak máj. 3-án, 3. csoportnak márc. 8-án, 4. csoportnak márc. 29-én)  
6 Ultrahang (2. csoportnak márc 22-én, 3. csoportnak ápr. 19-én, 4. csoportnak ápr. 5-én).  
7 BME tavaszi szünet  
8 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 29-én, 3. csoportnak márc. 22, 4. csoportnak ápr. 19-én)  
9 Röntgen-CT (2. csoportnak máj. 10-én, 3. csoportnak máj. 3-án, 4. csoportnak április 26-án)  
10 Áramlás (2. csoportnak máj. 17-én, 3. csoportnak máj. 10-én, 4. csoportnak máj.3-án)  
11 /MR-CT/modern mikroszkópiák (laborlátogatás) (2. csoportnak máj.. 24-én, 3. csoportnak máj. 17-én, 4. csoportnak máj. 10-én)  
12 Gamma-abszorpció (2. csoportnak márc. 8-án, 3. csoportnak máj. 24-én, 4. csoportnak máj. 17-én)  
13 Rezonancia, AFM (2. csoportnak ápr. 5-én, 3. csoportnak ápr. 19-én, 4. csoportnak máj. 24-én)  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)