Biofizika (biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei) (SE-BME Egészségügyi mérnök képzés) 2022-2023

Leírás

Általános információk

Biofizika

(biológiai anyagtan, az orvosi diagnosztika és terápia fizikai módszerei)

2023, tavaszi szemeszter

Tárgy előadója: Prof. Fidy Judit (professor emeritus), Prof Kellermayer Miklós (egyetemi tanár), Prof Dér András (tudományos tanácsadó), Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla (egyetemi docens), Dr. Juriga Dávid (egyetemi adjunktus), Dr. Hegedűs Tamás (tudományos főmunkatárs)

Tárgy általános tantárgyfelelőse:

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla, egyetemi docens

hajdu.angela@med.semmelweis-univ.hu

Az előadás helyszíne: Békésy előadó, EOK

Gyakorlatok: EOK, 1. emelet, Biofizika és Sugárbiológiai Intézet gyakorlótermei

Követelmények:

Az aláírás és a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele a jegyzőkönyvek és az írásbeli dolgozat teljesítése. A gyakorlatokon való részvétel kötelező.

A gyakorlatok teljesítése:

  • Jelenlét a gyakorlatokon,
  • jegyzőkönyvek elfogadása (átlag min 50% elérése),
  • valamint a szorgalmi időszak végén íratott 1 zárthelyi dolgozaton legalább elégséges eredmény elérése (csak a gyakorlat anyaga): min. 60%. Sikertelen zárthelyi dolgozat esetén ismétlésre lehetőség lesz 2, előre egyeztetett időpontban.

 

Gyakorlaton szerezhető plussz pontok:Amennyiben a jegyzőkönyvek átlaga és a ZH átlaga eléri, illetve meghaladja a 85%-ot, úgy bónuszpont szerezhető, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

Előadásokon szerezhető plusszpontok: Minden előadás elején egy rövid kérdésre lehet írásban válaszolni (Quizizz), amelyet az előző előadás anyagából választunk ki. A helyes válasz 1 pontot ér, aki min 7 pontot elér a félév során, az egy bónuszt kap, amelyet a végső szóbeli vizsgajegy megállapításánál figyelembe veszünk.

A tárgy zárásaa vizsgaidőszakban szóbeli vizsga keretében történik. Az előadások anyagából a szóbeli vizsga két vizsgarészből áll, a tárgy előadói tematikájának megfelelően, két tételsorból 2-2 rövid tétel húzásával. A végső jegy megállapítása a rész-vizsgajegyek alapján a vizsgáztató/k közötti egyeztetéssel történik.

Amennyiben bármelyik részvizsga eredménye nem éri el az elégséges szintet, a vizsga elégtelen eredménnyel zárul.

                                        hajdu.angela @med.semmelweis-univ.hu

Amennyiben járványügyi okok miatt online formában kerülnek megtartásra az előadások vagy a gyakorlatok, úgy ZOOM rendszeren keresztül történik a részvétel.

Az oktatási segédanyagokat a Semmelweis Egyetem Moodle rendszerébe fogjuk feltölteni, mely felületen történik majd a jegyzőkönyvek benyújtása és az évvégi ZH megírása is.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

http://real.mtak.hu/30641/1/Fizikai_kemia_e-book.pdf

Előadások

Előadások

1 Technikai- és biológiai anyagok fizikai tulajdonságainak összehasonlítása, a víz különleges szerepe (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.03.01. 1.ea._technikai_anyagok_es_a_viz_.pdf  
2 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Lumineszcencia, lézerek és orvosi alkalmazások (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.03.08. 2.ea._Feny_kolcsonhatasa_szovetekkel-lumi-lezer-2023.pdf  
3 Nemzeti ünnep 2023.03.15.  
4 Nagyfelbontású mikroszkópos módszerek. Egymolekula biofizika. (Dr. Kellermayer Miklós) 2023.03.22. Mikroszkopia_Egymolekula_BiofizikaR.pdf  
5 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány, előállítás, felhasználás orvosi szempontból (Dr. Fidy Judit) 2023.03.29. RTG-2023Marc29.pdf  
6 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2023.04.05. SugTer-UH-2023-04-05.pdf  
7 BME Tavaszi szünet 2023.04.12.  
8 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai.(ONLINE előadás- SE OTDK miatt) (Juriga Dávid) 2023.04.19. 6._ea_MRI_JD.pdf  
9 Biofizikai termodinamika (alkalmazások) (Juriga Dávid) 2023.04.26. 7.e.a._termodinamika.pdf  
10 Makromolekulák hajlékonysága és szövetek mechanikája (Juriga Dávid) 2023.05.03. 8.ea._Polimerek_szerkezete,_oldhatosaga_es_mechanikai_tulajdonsagaik.pdf  
11 Biokompatibilis és biodegradábilis anyagok, nanorészecskék orvosbiológiai alkalmazásai (Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla) 2023.05.10. 9._ea._Biokompatibilis_es_biodegradabilis-2023.pdf  
12 Transzportfolyamatok (Molnár Kristóf) 2023.05.17. KM_2023_05_17_Transzportfolyamatok.pdf  
13 Fehérjék szerkezeti bioinformatikája és molekuláris dinamikája EOK I. emelet Hári Pál terem (Dr. Hegedűs Tamás) 2023.05.24. hegedus_bme_2023.pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András (MTA SzBK)) 2023.05.31. Soten1.pdf   Soten2.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Bevezetés, követelmények ismertetése, balesetvédelem  
2 A szem optikája (2. csoportnak ápr. 19-én, 3. csoportnak ápr. 26-án, 4. csoportnak márc. 8-án)  
3 Nemzeti ünnep, a gyakorlat elmarad (a keddi csoportnak is)  
4 Izotópdiagnosztika (2. csoportnak ápr.5-én, 3. csoportnak márc 29-én, 4. csoportnak márc. 22-én)  
5 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak máj. 3-án, 3. csoportnak márc. 8-án, 4. csoportnak márc. 29-én)  
6 Ultrahang (2. csoportnak márc 22-én, 3. csoportnak ápr. 19-én, 4. csoportnak ápr. 5-én).  
7 BME tavaszi szünet  
8 Audiometria + szubjektív hangosság mérés (2. csoportnak márc. 29-én, 3. csoportnak márc. 22, 4. csoportnak ápr. 19-én)  
9 Röntgen-CT (2. csoportnak máj. 10-én, 3. csoportnak máj. 3-án, 4. csoportnak április 26-án)  
10 Áramlás (2. csoportnak máj. 17-én, 3. csoportnak máj. 10-én, 4. csoportnak máj.3-án)  
11 /MR-CT/modern mikroszkópiák (laborlátogatás) (2. csoportnak máj.. 24-én, 3. csoportnak máj. 17-én, 4. csoportnak máj. 10-én)  
12 Gamma-abszorpció (2. csoportnak márc. 8-án, 3. csoportnak máj. 24-én, 4. csoportnak máj. 17-én)  
13 Rezonancia, AFM (2. csoportnak ápr. 5-én, 3. csoportnak ápr. 19-én, 4. csoportnak máj. 24-én)  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)