Biofizika 2. (GyTK) 2013-2014

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 A röntgensugárzás, és kölcsönhatása az anyaggal (Dr. Herényi Levente) 2014.02.06.  
2 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2014.02.13.  
3 Jelátalakítás, jelszelektálás (Dr. Herényi Levente) 2014.02.20.  
4 Hang - ultrahang (Dr. Kaposi András) 2014.02.27. 2014-02-27_uh_KAD.pdf  
5 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2014.03.06. izotop.pdf  
6 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2014.03.13. Transzport_2014.pdf  
7 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2014.03.20.  
8 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2014.03.27.  
9 A nyugalmi membránpotenciál Membránpotenciál-változások az ingerküszöb alatt, Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2014.04.10. membpot02014a.pdf   membpot02014b.pdf  
10 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2014.04.24. Spektroszkopia9_2014.pdf  
11 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Osváth Szabolcs) 2014.05.08. II_11_kiadni.pdf  
12 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Osváth Szabolcs) 2014.05.15. II_12_kiadni.pdf  

Vizsga

Vizsga

 

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

A vizsgaidőszakon kívüli vizsgákra és az előrehozott CV vizsgákra tervezett időpontok aug. 25 és szept. 1. A jelzett időpontok július 4. után kerülnek kiírásra a Neptunon. A vizsgaidőszakon kívüli vizsgához az engedély kérelmet július 7-ig kell benyújtani a Dékáni Hivatalba!

Verseny

Verseny

A 2013/14 tanévi biofizika tanulmányi versenyrõl mindhárom kar magyar nyelvű hallgatói számára

 

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2014. május 8. (csütörtök) 19:15-21:15 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetõvel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk átlaga legalább 3,5  (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi vizsgajeggyel)

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

GYTK

Az a hallgató aki az A részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki a B részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.

Annak a hallgatónak, aki csak a B részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2013

2012

2011

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK szigorlati tételek 2014 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlat
1   45, 47-51
2 21, 22, 23  
3 82, 83  
4 75  
5 61, 85, 88  
6 41, 44 Impulzusgen.
7 56, 57 91, 92
8 59 Audiometria
9 - 76, 77, 78, 80
10 - -
11 73 -
12 - -
13    
14