Modellmembránok 2011-2012

Leírás

Általános információk

Választható tárgy

Kreditértéke: 2

Tárgyszervező: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

Biológiai membránok szerkezete és működése, a dinamikus membránstruktúra szerepe a membránfunkcióban. Fizikai módszerek a membránok vizsgálatában: mikroszkóp, elektronmikroszkóp, fényszórás, differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcens-, ESR-jelzés, diffrakciós módszerek stb. Modellmembránok tipusai és előállításuk. Liposzómák felhasználása diagnosztikai eljárásokban: röntgen-kontrasztanyagok, egyes radiofarmakonok stb. szervezetbe juttatása. Liposzómák lokális és szisztémás terápiás alkalmazása: antimikróbás, antikarcinogén, fotodinámiás szerek, enzimek célzott bejuttatása, korszerű vakcináció, A liposzómák helye a modern kozmetikai iparban. A módszer farmakokinetikai és farmakodinámiás előnyei. Liposzómák stabilitásának vizsgálata, a stabilitás jelentősége az orvosi felhasználásban és a minőségbiztosításban. Membránműködést befolyásoló szerek molekuláris hatásmechanizmusának vizsgálata. Biológiai membránstruktúrák; fehérjék és membránok; jelátviteli jelenségek szerkezeti alapjai; transzporterek.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét. Pótlásra nincs lehetőség.

Az utolsó oktatási héten zárótesztre kerül sor. A gyakorlati jegy megállapítása ennek eredménye alapján történik. Ez után szóbeli felelettel javításra van lehetőség.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Az intézeti honlapra feltett előadáskivonatok
D. D. Lasic: Liposomes from Physics to Applications (Elsevier, 1993)

Előadások

Előadások

1 Szerkezet és funkció kapcsolata a membránműködésben (Dr. Voszka István) 2012.02.07. szerkea.pdf  
2 Liposzómák előállítási módjai (Dr. Voszka István) 2012.02.14. lipoelo.pdf  
3 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: fényszórásmérés (Dr. Módos Károly) 2012.02.21. Fenyszoras_merese.pdf  
4 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: differenciál szkenning kalorimetria (DSC), lumineszcencia mérése (Dr. Tölgyesi Ferenc) 2012.02.28. lipo12.pdf  
5 Liposzómák vizsgálatának egyes fizikai módszerei: elektronspin rezonancia (Dr. Gróf Pál) 2012.03.06.  
6 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása I. (Dr. Voszka István) 2012.03.13. lipodiag12.pdf  
7 Liposzómák diagnosztikai és terápiás alkalmazása II. (Dr. Voszka István) 2012.03.20. lipother12.pdf  
8 Transzporterek vizsgálata lipidmembránban (Dr. Sarkadi Balázs) 2012.03.27. SE_Biofiz_eload_2012_Sarkadi_TRP-lipidek.pdf  
9 Mikrodomének szerepe a membránfunkcióban (Dr. Matkó János (ELTE)) anyaga alapján Dr. Voszka István 2012.04.10. matko08.pdf  
10 Liposzómák a laboratóriumtól a betegágyig (Dr. Báthori György) 2012.04.17. bifi_speckol_BGY_2012honlap.pdf  
11 Elméleti módszerek lipidek és membránfehérjék tanulmányozására (Dr. Hegedűs Tamás) 2012.04.24. Hegedus_2012.pdf  
12 Tesztvizsga (FOK és ÁOK Karsza Dávid Csanádig 18 órakor, GYTK és ÁOK Katona Dánieltől 18:30-kor) 2012.05.08.