Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

Az előadási tematika és az egyéb tudnivalók letölthető formában.

Hírek

2015.11.26. A második FAFA teszt (december 2. szerda) kezdési időpontja 19:15-re módosult!

 

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2015.09.10. FAFA15_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2015.09.17. FAFA15_2.pdf   FAFA15_2_nagy.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2015.09.24. FAFA15_3.pdf   FAFA15_3_nagy.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2015.10.01. FAFA15_4_Agocs.pdf  
5 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek, kerámiák, polimerek, kompozitok () 2015.10.08. FAFA15_5.pdf   FAFA15_5_nagy.pdf  
6 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2015.10.15. FAFA15_6.pdf   FAFA15_6_nagy.pdf  
7 ------------- oktatási szünet 2015.10.22.  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2015.10.29. FAFA15_7.pdf   FAFA15_7_nagy.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2015.11.05. FAFA15_8.pdf   FAFA15_8_nagy.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2015.11.12. FAFA15_9.pdf   FAFA15_9_nagy.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2015.11.19. FAFA15_10.pdf   FAFA15_10_nagy.pdf  
12 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2015.11.26. FAFA14_11b.pdf   FAFA14_11a.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2015.12.03. FAFA15_12a.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Fábián Gábor egy. docens) () 2015.12.10. FAFA15_13_nagy.pdf   BIOFIZIKARA_tanteak_20141211Az_orthodontiai_ivek_tulajdonsagai36.pdf   FAFA15_13.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 6. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:          75ponttól 5
                               65ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               45 ponttól 2

 

A félévközi tesztek ideje és helye:

7. oktatási hét október 21. (szerda) 19:00-20:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
13. oktatási hét december 02. (szerda) 19:15-20:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem

 

Konzultációk ideje és helye:

7. oktatási hét október 19. (hétfő) 17:10-18:30, EOK Hevesy előadóterem
13. oktatási hét november 30. (hétfő) 17:10-18:30, EOK Hevesy előadóterem

 

Az 1. teszt eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek