Biofizika (molekuláris biofizika és biológiai anyagtan) 2013-2014

Leírás

Általános információk

SE-BME közös MSc képzés

Tárgy előadója: Fidy Judit és Zrínyi Miklós

Tárgy gyakorlatainak felelőse és tanulmányi felelős:

Dr. Varga Zsófia, tudományos munkatárs,

Dr. Borsos Attila, tudományos munkatárs

Semmelweis Egyetem, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Nanokémiai

Kutatócsoport, Budapest, Nagyvárad tér 4

zsofiavarga81@gmail.com

attilaborsos@gmail.com

 

Előadások: 8.00 – 9.30  SE-EOK, Beznák terem

Gyakorlatok: 9.40 – 11.10 , 2 csoportban, 1.em. Biofiz. Int. Gyakorló helyiségei

A tantárgy rövid leírása

Követelmény: Az előadásokon katalógust nem vezetünk. Az előadások elején az előző előadás és gyakorlat anyagából 1 egyszerű kérdésből vagy példából álló rövid 5 perces zárthelyit iratunk 1-1 pont értékben, amelyből 8 pontot a szemeszter során teljesíteni kell. A gyakorlatokon a jelenlét kötelező. Laboratóriumi jegyzőkönyvet kell vezetni, ahol a gyakorlatvezető aláírásával igazolja a jelenlétet és a gyakorlatok elvégzését. A jegyzőkönyv bemutatása és az előadásokon szerzett minimum 8 pont a félév aláírásának feltétele. A gyakorlatok pótlására egy alkalmat biztosítunk. A félév végén, a gyakorlatokon megbeszélt, ill. feladott példákhoz hasonló feladatokból írásbeli dolgozatot iratunk, amelynek 50(%)-os teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele. A vizsga anyagát az előadások és a gyakorlatok anyaga képezi. A vizsgaidőszakban konzultációs lehetőséget biztosítunk.

Előadások

Előadások

1 Biológiai rendszerek különleges komponense, a víz. (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.02.12. 1_bev_viz4.pdf  
2 A biológiai „anyag” szerkezetét meghatározó kölcsönhatások és funkcionális jelentőségük. (Dr. Fidy Judit) 2014.02.19. 2_makromol_FJ.pdf  
3 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel I. Optikai tartomány (Dr. Fidy Judit) 2014.02.26. FJ-2014-02-26.pdf  
4 Elektromágneses sugárzások kölcsönhatása szövetekkel és szöveti komponensekkel II. Röntgen és gamma tartomány (Dr. Fidy Judit) 2014.03.05. rtg.pdf  
5 Ultrahang terjedése szövetekben, az orvosi alkalmazások szempontjai. (Dr. Fidy Judit) 2014.03.12. uhBME2014.pdf  
6 Egyedi biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai és mérési módszereik. (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.03.19. Mol_Elasticity4_KM130410.pdf  
7 Fehérjék szerkezetének predikciója, szerkezeti adatok felhasználása adatbázisok segítségével, a számítógépes molekuladinamikai modellezés alapjai (Dr. Hegedűs Tamás) 2014.03.26. hegedus_BME_2014.pdf  
8 Transzport jelenségek az élő szervezetben I. (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.04.02. 2_BioTERMODINAMIKA(3).pdf  
9 Transzport jelenségek az élő szervezetben II. (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.04.09. 3.Transzport(1).pdf  
10 Húsvéti szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára) 2014.04.16.  
11 Az élő anyag termodinamikai tulajdonságai. (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.04.23. 4.Transzport(2).pdf  
12 Bioanyagok. Biológiai makromolekulák és polimerek közös és eltérő tulajdonságai. (Dr. Zrínyi Miklós) 2014.04.30. bioanyagok_pdf.pdf  
13 Szövetek kölcsönhatása mágneses térrel. Mag mágneses rezonancia szövetekben, az orvosi alkalmazások alapjai (Dr. Fidy Judit) 2014.05.07. mri_FJ.pdf  
14 Biomolekulák elektromos tulajdonságai, bioelektronikai megközelítések, nanotechnológiai alkalmazások. (Dr. Dér András) 2014.05.14. Soten1.pdf   Soten2.pdf  

Gyakorlatok

Gyakorlatok

1 Coulter számláló, flow citometria (2. csoportnak febr. 26-án) COULTER-SZAMLALO.pdf
2 Rezonancia (bemutató jelleggel, közös adatfelvétel) (2. csoportnak márc. 5-én) Rezonancia_ppt.pdf
3 Röntgen-cső, emissziós spektrumok, abszorpció (2. csoportnak febr. 12-én) Rontgen.pptx
4 A szem optikája (2. csoportnak febr. 19-én) szem2ok_mod_BME_Kompatibilis_mod.pdf
5 AFM, 2 foton mikroszkópia labor látogatása (2. csoportnak márc. 19-én)  
6 Fehérjék szerkezete (2. csoportnak ápr. 2-án)  
7 Audiometria + szubjektív hallásküszöb-mérés (2. csoportnak márc. 12-én) audiometria.pdf
8 Fehérje szerkezeti adatbázisok használata (2. csoportnak márc. 26-án)  
9 Diffúzió (2. csoportnak ápr. 30-án) Diffuzio.pdf
10 SE tavaszi szünet (előadás és gyakorlat elmarad, feladott anyag otthoni munkára)  
11 Bőrimpedancia (közös mérések egy mérőhelyen) (2. csoportnak ápr. 9-én) Borimpedancia_gyak_ea.pptx
12 Laborlátogatás. Nanokémia (Nagyvárad tér 4) (2. csoportnak ápr. 23-án)  
13 konzultáció, példamegoldás, gyakorlat-pótlás, jegyzőkönyvek aláírása  
14 írásbeli dolgozat a gyakorlatok anyagából és a példákból (belépő a szóbeli vizsgához)  

Dokumentumok

Dokumentumok

vizsgatételek 2014 [doc] 2024.05.25.