Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai 2017-2018

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A félév elismerésének feltétele: részvétel az előadások legalább 75%-án.

Az előadási tematika és az egyéb tudnivalók letölthető formában.

Hírek

2017.09.11. Kiselőadási lehetőségek (10 perces előadások, jelentkezés a megadott határidőig emailben, csatolmányként elküldendő a tervezett előadás ppt file-ban):

téma

jelentkezési határidő

előadás ideje

Adhézió a fogorvosi gyakorlatban

09.20. 18:00

09.28.

Fémüvegek és felhasználásuk

10.04. 18:00

10.12.

A cirkon és felhasználása a fogorvosi gyakorlatban

10.11. 18:00

10.19.

A PDL viszkoelaszticitása

11.01. 18:00

11.09.

A dentin fizikai tulajdonságai

11.15. 18:00
vagy 11.22. 18:00

11.23.
vagy 11.30.

A zománc fizikai tulajdonságai

11.15. 18:00
vagy 11.22. 18:00

11.23.
vagy 11.30.


2017.11.02. Felhívom a tisztelt hallgatóság figyelmét, hogy az 1. teszt kiértékelésébe hiba csúszott. A hibáért elnézést kérek. A vizsgák menüpontban már az eredmények javított verziója  található.


2017.11.23. Figyelem! A 2. teszt időpontja megváltozott: december 12. (kedd) 18:20-18:50! A helyszín a Szent-Györgyi előadóterem maradt.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött - és tovább erősödik - az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek - mérnökök - közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő "Fogászati általános anyagtan", ill "Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. "Implantológia", vagy "Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai (FAFA) e-tankönyv

Előadások

Előadások

1 Anyagszerkezeti alapok. Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2017.09.14. FAFA17_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2017.09.21. FAFA17_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2017.09.28. FAFA17_3.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek (Dr. Agócs Gergely) 2017.10.05. FAFA17_4.pdf  
5 Anyagcsaládok: fémek, ötvözetek () 2017.10.12. FAFA17_5.pdf  
6 Anyagcsaládok: kerámiák, polimerek, kompozitok () 2017.10.19. FAFA17_6.pdf  
7 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.– A rugalmas viselkedés () 2017.10.26. FAFA17_7.pdf  
8 Mechanikai tulajdonságok 2. – A képlékeny viselkedés, keménység () 2017.11.02. FAFA17_8.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3. – Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás () 2017.11.09. FAFA17_9.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2017.11.16. FAFA17_10.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2017.11.23. FAFA17_11.pdf  
12 Szövetek mechanikai tulajdonságai, Biomolekulák nanomechanikája, A biomolekuláris rugalmasság alapjai (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2017.11.30. FAFA17_12.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Szűcs Attila egy. adj.) () 2017.12.07. FAFA17_13.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai (vendégelőadó: Dr. Nemes Bálint egy. tanársegéd) () 2017.12.14. FAFA17_14.pdf  

Vizsga

Vizsga

Vizsga: kollokvium;
A vizsgajegy a két, félév közben (a 6. és a 13. héten) írandó teszt és a félév végi szóbeli vizsga összpontszáma alapján kerül megállapításra a következők szerint:
Mindkét teszten 20-20, a szóbeli vizsgán 50, összesen tehát 90 pont szerezhető. Ebből a szóbeli vizsgán legalább 20 pontot meg kell szerezni, egyébként a vizsga sikertelen.
Ponthatárok:          75ponttól 5
                               65ponttól 4
                               55 ponttól 3
                               45 ponttól 2

 

A félévközi tesztek ideje és helye:

7. oktatási hét október 24. (kedd) 17:20-18:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
Figyelem! A teszt időpontja megváltozott: október 26. (csütörtök) 18:15-18:45! A helyszín a Szent-Györgyi előadóterem maradt.

13. oktatási hét december 5. (kedd) 17:20-18:00, EOK Szent-Györgyi előadóterem
Figyelem! A teszt időpontja megváltozott: december 12. (kedd) 18:20-18:50! A helyszín a Szent-Györgyi előadóterem maradt.

 

Rendszeres heti konzultációk ideje és helye:

minden csütörtök 13:25-13:45, EOK fszt. 6. sz. szemináriumi terem

 

Az 1. teszt eredményei

A 2. teszt eredményei

Kollokviumi tételek