Biostatisztika és informatika alapjai 2011-2012

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1.5 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 49 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

 

Előadások

Előadások

1 Bevezetés (Dr. Kellermayer Miklós) 2011.09.13. Bevezetes_KMR.pdf  
2 A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban (Dr. Herényi Levente) 2011.09.20. stat_01_05.pdf  
3 Leíró statisztika (Dr. Herényi Levente) 2011.09.27. stat_02_21.pdf  
4 A valószínűségszámítás elemei (Dr. Herényi Levente) 2011.10.04. stat_03.pdf  
5 Valószínűségszámítás és a statisztika, A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2011.10.11. statinfo5.pdf  
6 Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel () 2011.10.18. Hipotezis_vizsgalatok_1.pdf  
7 Több csoport összehasonlítása, a variancia analízis elve () 2011.10.25. Hipotezis_vizsgalatok_2b.pdf  
8 Változók függőségi viszonyainak vizsgálata (Dr. Kaposi András) 2011.11.08. 2011-11-08_kapcsolatvizsgalat_KAD.pdf  
9 Diagnosztikus tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2011.11.15. 2011-11-15_diagn_KAD.pdf   diagn_peldak.pdf  
10 Az emberi szervezet, mint jelforrás, a jelek érzékelése, felfogása, átalakítása, feldolgozása (Dr. Kaposi András) 2011.11.22. 2011-11-22_jelfeldolgozas_KAD.pdf  
11 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban () 2011.11.29. informe_GP_11_29.pdf  
12 A klinikai adatbázisok feladata; az orvosi nyilvántartás és adatfeldogozás általános vonásai; a MedSol program, mint a klinikai adatbázisok egyike (Mócsánné Ambrus Katalin) 2011.12.06. mocsanne2010.pdf  
13 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Kellermayer Miklós) 2011.12.13. Diagnosztika_logika_KM111213R.pdf  

Vizsga

Vizsga

            A félévi második évközi tanulmányi ellenőrzést (demonstrációt) a november 21-én kezdődő hét gyakorlatán tartjuk.

            E felmérés tárgya mindaz, amit okt. 17 és nov. 18.  között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak.

    Az első félév végi vizsgaidőszak dec. 19-től jan. 27-ig tart. Utóvizsga időszak jan 30-tól febr  3-ig.

A vizsganapok az alábbiak: dec. 20, 23, 27, 30, jan 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27. (jan. 31 és febr. 3 csak utóvizsgára)

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) értesíteni kell (60211-es mellék ill. Voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga a megállapodás szerinti napokon általában 830 -kor kezdődik.
A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti galéria.

Konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor:

Statinfo: dec. 19, 29,  jan. 2, 9, 16, 23, 30