Biofizika 2. (GyTK) 2014-2015

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2015.02.05.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás (Dr. Herényi Levente) 2015.02.12.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Herényi Levente) 2015.02.19. hang_uh4_03.pdf  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2015.02.26. izotop_gyk_2015.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2015.03.05. transz01_2015.pdf  
6 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2015.03.12. transz02_2015.pdf  
7 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2015.03.19. transz03_2015.pdf  
8 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.03.26. membpot2015a.pdf   membpot12015b.pdf  
9 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2015.04.09. erzekeles2015.pdf  
10 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2015.04.16. Spektroszkopia9_2015.pdf  
11 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.04.23. II_11_kiadni.pdf  
12 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Osváth Szabolcs) 2015.04.30. II_12_kiadni.pdf  
13 Áttekintés az egyéb szerkezetvizsgáló módszerekről (Dr. Agócs Gergely) 2015.05.07. Agocs_20150507.pdf  
14 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba (Dr. Herényi Levente) 2015.05.14.  

Vizsga

Vizsga

            A tanév negyedik évközi tanulmányi ellenőrzését (demonstrációját) április 20-24. között tartjuk a biofizika gyakorlaton.

            E felmérés tárgya mindaz, amit márc. 9. és ápr. 17. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak (beleértve az elmaradt gyakorlatok elméleti hátterét is),

módja:a fenti anyagból feltett kérdések írásbeli megválaszolása. (tesztkérdések, számolási feladatok, ábra) A válaszadás ideje 30 perc.

Azok számára, akik a demonstrációt nem írták meg, vagy nem teljesítették sikeresen, pótlást szervezünk. Ennek helyszíne a Szent-Györgyi előadóterem, időpontja május 6-án (szerdán) 17 óra.

Pót-pót demonstráció a 3., 4. vagy mindkét demonstráció anyagából május 13-án, szerdán 17:45-kor a Szent-Györgyi előadóteremben.

A vizsganapok GyTK hallgatóknak május 18, 21, 28, június 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29, július 2. Az esetlegesen elmaradt félévi kollokviumok letételére az első két héten, a Neptunon meghirdetett vizsganapokon van lehetőség..

    A vizsgára jelentkezést ennek alapján mindenki elvégzi a Neptun rendszeren. A vizsgaidőpont módosítására a rendszer a vizsgát megelőző napon (ÁOK-n a vizsga előtti 2. napon) reggel 8 óráig ad lehetőséget (hétfői vizsganap esetén a megelőző péntek délig). Ha a Neptun az adott vizsganapot már lezárta, a vizsga lemondásáról a Neptun felelőst (dr. Voszka István) kell értesíteni (60211-es mellék ill. voszka.istvan@med.semmelweis-univ.hu e-mail cím).

A vizsga 830 -kor kezdődik.

    A vizsgára megjelenés és várakozás helye a hallgatói laborok előtti zsibongó.

    A vizsgaidőszakra konzultációkat fogunk meghirdetni. Ezek időpontját május 8-ig ki fogjuk írni a honlapra.
 

A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

Május 20, 27, Június 3, 10, 17, 24, Július 1

Verseny

Verseny

Ezévi tanulmányi versenyünk

idõpontja: 2015. május 6. (szerda) 18:30-20:30 óráig,
helye: EOK Szent-Györgyi Albert előadóterme

jelentkezés: a gyakorlatvezetővel való konzultálás alapján a helyszínen

A részvétel feltétele: a demonstrációk átlaga legalább 3,5 (65 % ) (az első félévi demonstrációk kiválthatók a félévi vizsgajeggyel)

A verseny feladatai:

A) Olyan numerikusan megoldandó feladatok, amelyek a gyakorlati jegyzetben lévőknél kicsit bonyolultabbak.

B) A teljes szigorlati anyagból feltett rövid kérdések, felvetett problémák.

A jó teljesítményt nyújtók helyezésüktől függetlenül vizsgakedvezményben részesülnek az alábbiak szerint:

GYTK

Az a hallgató aki az A részben 50 %-os teljesítménynél jobbat ér el, a szigorlati példamegoldás alól -jeles részjegyet kapva- mentesül.

Aki a B részben is eléri az 50% feletti teljesítményt az a szigorlati elméleti kérdéssorozat megválaszolása alól is mentesül, és erre a részjegyre is jeles osztályzatot kap. Ebben az esetben a hallgatónak tehát csak a gyakorlatok anyagára vonatkozó kérdést kell megválaszolnia, de annak teljes elméleti hátterével együtt. A meglepetések elkerülése végett külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy ilyen esetekben a szigorlat egyáltalán nem formális és az összes kedvezmény ellenére csak alapos felkészülés esetén várható a végső jeles eredmény.

Annak a hallgatónak, aki csak a B részben ért el 50 %-osnál jobb eredményt vizsgakedvezmény nem adható.

Az 1-3. helyezést elértek minden részjegyre jeles osztályzatot kapnak, és csak formális szigorlatot tesznek, a tárgy előadójával való beszélgetés keretében.

A versenyre minden versenyző hozzon magával elegendő A/4 méretű papírt, írószerszámot, és a számoláshoz szükséges segédeszközt (csak kétsoros kijelzőjű számológép megengedett). A megoldásokhoz megengedett segédeszköz még az egyéni használatra való képlettár (amelyet a versenyen rendelkezésre bocsátunk). A verseny alatt bármilyen probléma esetén csak a felügyelő tanárok hívhatók segítségül, mert a legkisebb szabálytalanság is a versenyből való kizárást vonja maga után.

Régi feladatsorok letölthetők:

2014

2013

2012

2011

 

GyTK            
Név Csoport Gyakorlatvezető A B összesen  
Etl Bálint D1 Galántai 90 58 148 I. helyezés
Fábián Márk C1 Bozó Tamás 82,5 62,5 145 I. helyezés
Tempfli Dóra D2 Orosz 52 80 132 III. helyezés
Csepely Eszter D2 Orosz 57,5 50,5 108 példa 5 + elmélet 5 
Fidel Máté D2 Orosz 0 70 70 példa 5

 

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK szigorlati tételek 2015 [pdf] 2024.05.25.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét GYTK Gyakorlat
1   41, 45, 47-51
2   Erősítő: 75
további feladatok erősítő
3 82, 83 további feladatok
4 61, 85, 88 további feladatok Röntgen
5 37, 43, 44  
6 56, 57, 59 Audiometria: 76-80
további feladatok audiometria
7   Impulzus: 91, 92
további feladatok impulzusgenerátor
8   további feladatok izotópdiagnosztika
9 73, 74 további feladatok EKG
10    
11    
12    
13    
14    

A további feladatok közül a szigorlatra az alábbiak fontosak: Erősítő 13, 14, 15, Röntgen: 8, 10, 11 Audiometria 8,9 Impulzusgenerátor 14