Biostatisztika és informatika alapjai 2014-2015

Leírás

Általános információk

A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül. Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

Szorgalmi követelmények: a gyakorlatok legalább 75%-án jelenlét.

Tanulmányi követelmények: Mindkét tanulmányi ellenőrzésen (teszt) legalább elégséges (2) osztályzat. A tanulmányi ellenőrzések a 7. és 12. heti gyakorlaton lesznek.

Pótlási lehetőségek: a félév során kétszer pótlási lehetőség.

Félév-végi számonkérés módja: kollokvium, számítógépes teszt formájában

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelező segédanyagok:
Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján: http://biofiz.sote.hu
Orvosi fizikai és statisztikai gyakorlatok (2a és 2 b fejezetek), Bp. 2006, ISBN 963 9129 59 3

Ajánlott irodalom:
Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban, Medicina 2011, ISBN 978 963 2263 49 6

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban, Semmelweis Kiadó 2009, ISBN 978 963 9879 24 9
D.G. Rees, Essential Statistics, Chapman & Hall, London, 2001.

Előadások

Előadások

1 Bevezetés (Dr. Agócs Gergely) 2014.09.08. Statisztika_1_ea.pdf  
2 A "változás" szerepe elméletben és gyakorlatban (Dr. Agócs Gergely) 2014.09.15. stat2_2014.pdf  
3 Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2014.09.22. Stat3HU_2014_15.pdf  
4 A valószínűségszámítás elemei (Dr. Veres Dániel) 2014.09.29. Stat4HU_2014_15.pdf  
5 Valószínűségszámítás és a statisztika () 2014.10.06. stat5_2014.pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei () 2014.10.13. stat6_214.pdf  
7 Két csoport összehasonlítása paraméteres tesztekkel () 2014.10.20. stat7_2014.pdf  
8 Két csoport összehasonlítása nem-paraméteres tesztekkel () 2014.10.27. stat8_214.pdf  
9 Több csoport összehasonlítása, a variancia analízis elve () 2014.11.03. stat9_2014.pdf  
10 Regresszió és korreláció (Dr. Kaposi András) 2014.11.10. 2014-11-10_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2014.11.17. 2014-11-17_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikus tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2014.11.24. 2014-11-24_diagn_KAD.pdf   ROC200702.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban () 2014.12.01. informe_14_15_web.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás. A matematikai logika szerepe a diagnosztikában (Dr. Kellermayer Miklós) 2014.12.08. Diagnosztika_logika4_KM141208.pdf  

Vizsga

Vizsga

 

            Az első évközi tanulmányi ellenőrzést (demonstrációt) az október 18-22 között tartandó gyakorlatokon tartjuk. (A csütörtöki csoportoknak a gyakorlatvezetővel való megbeszélés szerint egy héttel előbb, vagy később)

            E felmérés tárgya mindaz, amit szept. 8 és okt. 17. között a tantermi előadásokon és a gyakorlatokon feldolgoztak.

módja:a fenti anyagból feltett tesztkérdések és excel feladatok írásbeli megválaszolása. A válaszadás ideje 30-35 perc.

Biostatisztika konzultációk a vizsgaidőszakban az alábbi napokon lesznek 16 órakor a Biofizikai Intézet valamelyik gyakorlójában:

december 15, 22, január 5, 12, 19, 26.