Biofizika 2. (GyTK) 2015-2016

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy az I. év 2. félévében

Kreditértéke:  3 (előadás) + 2 (gyakorlat)

Megbízott előadó: Dr. Herényi Levente egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A félév teljesítésének elismerése — a mulasztások pótlása

Gyakorlataink többsége egyénileg végrehajtandó mérést és kiértékelést is magában foglaló un. manuális gyakorlat; vannak azonban közösen végrehajtandó (megbeszélésből, kísérleti bemutatásból álló) gyakorlataink is, amelyekkel nem jár egyéni mérési feladat. A félév elismerésének feltételeként valamennyi gyakorlat elvégzését megkívánjuk. Mulasztott gyakorlat pótlása megadott adatok feldolgozásával és azokból jegyzőkönyv készítésével és a gyakorlatról beszámolással lehetséges a jegyzet (és a jegyzetben hivatkozott könyvrészlet) alapján. A beszámolást —ami persze nem egyenértékű a gyakorlat tényleges elvégzésével— a gyakorlatvezető minősíti a hallgató kartonján.

Három hetet meghaladó hiányzás esetén - bármilyen okból következett is be — az Intézet igazgatója dönt a félév elfogadása ill. a félévi aláírás megtagadása fölött.

Valamennyi — a két félév programjába felvett — gyakorlat (az oktatási szünetek miatt elmaradtak is) elméleti része beletartozik a szigorlat anyagába. A hivatalos oktatási szünet sem jogosít fel arra, hogy a gyakorlati tételt valaki visszaadja. Az elméleti hátteret és az adatfeldolgozást tudni kell!

Jegyzőkönyv űrlap letölthető itt:

http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/Lab_jegyz_konyv_1_2.pdf

Az egyes gyakorlatokon elvégzendő és a jegyzőkönyvben leírandó feladatok listája letölthető innen:
http://biofiz.semmelweis.hu/upload/file/jegyzokonyv_minimum_feladatok_IIfelev_hu.docx

A tantárgy rövid leírása

A biofizika a gyógyszerészképzésben alapozó szerepet játszik. A tárgy általános képzési célja kétirányú: egyrészt hozzájárul a gyógyszerészek számára is nélkülözhetetlen, minden értelmiségitől elvárható, általános természettudományos műveltség kialakításához, másrészt tekintetbe véve a fizikai elvek, módszerek egyre növekvő mértékű elterjedését a gyógyszerésztudománynak szinte minden területén, ezek alkalmazásához kíván elméleti és gyakorlati alapokat nyújtani.
Az előző iránnyal függ össze az a képzési törekvésünk, ami a fegyelmezett gondolkodásmód és a lényegmeglátó készség fejlesztésére irányul. Az utóbbi irány a különböző szervezettségű rendszereken belüli, valamint e rendszerek, és környezetük közötti kölcsönhatások tanulmányozásán keresztül kíván kapcsolatot teremteni az alapozó tárgyakkal (kémia, biológia, élettan, gyógyszertan stb.), míg a készülékek, berendezések működési elveinek fizikai alapjait tárgyalva a szaktárgyakhoz (gyógyszerkémia, gyógyszer-technológia) való kapcsolatot kívánjuk megteremteni.
Laboratóriumi gyakorlati tematikánkat is a képzési célnak megfelelően alakítottuk. Az intézet több évtizedes, összehangolt fejlesztési programja révén műszerparkunk lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatóság önálló mérések segítségével egyéni tapasztalatra tegyen szert mérőműszerek, mérési módszerek megismerésében, mérési adatok dokumentálásában, az eredmények statisztikai kiértékelésében ill. számítógépes feldolgozásában.

A foglalkozások legalább 75% kötelező a jelenlét, a gyakorlatokról mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A félév végi aláírás követelményei:
Mindkét tanulmányi ellenőrzésen legalább elégséges (2) osztályzat, valamint a mérési jegyzőkönyvek elfogadása.

Az elmulasztott gyakorlatok pótlása a 4 hetes mérési cikluson belül lehetséges más csoportnál, a gyakorlatvezetővel történő egyeztetés után.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Kötelezően használandó tankönyvek illetve jegyzetek:

Damjanovich – Fidy – Szöllősi (szerk.): Orvosi Biofizika (Medicina Kiadó, 2006)
A Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet Munkaközössége: Orvosi Fizikai és Statisztikai Gyakorlatok 2007.

Előadások

Előadások

1 Elektromos alapáramkörök, Elektromos erősítő (Dr. Herényi Levente) 2016.02.04.  
2 Jelátalakítás, jelszelektálás (I. Sebészeti Klinika tanterme - Üllői út 78.) (Dr. Herényi Levente) 2016.02.11.  
3 Hang - ultrahang (Dr. Schay Gusztáv) 2016.02.18. 2016_02_18_UH_SG.pdf  
4 Izotópos méréstechnika, alkalmazási lehetőségek (Dr. Voszka István) 2016.02.25. 2016_02_25_izotop_VI.pdf  
5 Folyadékok és gázok áramlása (Dr. Herényi Levente) 2016.03.03. 2016_03_03_transz01_HL.pdf  
6 A diffúzió (Dr. Herényi Levente) 2016.03.10. 2016_03_10_transz02diff_HL.pdf  
7 A transzportfolyamatok termodinamikai vonatkozásai, A termodinamika főtételei (Dr. Herényi Levente) 2016.03.17. 2016_03_17_transz_HL.pdf  
8 A nyugalmi membránpotenciál Az akciós potenciál (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.03.31. 2016_03_31_mempot1_CsG.pdf   2016_03_31_mempot2_CsG.pdf  
9 Az érzékelés folyamatának általános törvényszerűségei (Dr. Hudeczné Dr. Csík Gabriella) 2016.04.07. 2016_04_07_erzekeles_CsG.pdf  
10 Szedimentációs és elektroforetikus módszerek. (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.04.14. 2016_04_14_szedimentacio_OSz.pdf  
11 Optikai spektroszkópiai módszerek (Dr. Smeller László) 2016.04.21. Spektroszkopia11_2016.pdf  
12 Rádióspektroszkópiai módszerek (Dr. Osváth Szabolcs) 2016.04.28. 2016_04_28_ESR_OSz.pdf  
13 Tömegspektrometria (Dr. Agócs Gergely) 2016.05.05. 2016_05_05_tomegspektrometria_AG.pdf  
14 Betekintés a Biofizikai Intézetben folyó kutatásokba Kötelező olvasmány: http://index.hu/tudomany/2015/10/09/oltaskivezetes_homeopatia_vedooltas/ (Dr. Herényi Levente) 2016.05.12.  

Vizsga

Vizsga


A vizsgaidőszakban az alábbi napokon 14 órakor tartunk konzultációt:
Május 18, 25, június 1, 6, 13, 20, 27.

 

Verseny

Verseny

Eredmények:

2. helyezés

Bui

Dávid

 

3. helyezés

Pásztor

Balázs

 

Dicséret

Sasvári

Péter

 

Dicséret

Budavári

Bálint

 

A helyezettek teljes vizsgamentességet kapnak, a dícséreteseknek csak gyakorlati tételt kell húzni.

Régi feladatsorok letölthetők:

2015

2014

2013

2012

2011

Archív

Archív

Képlettár

Dokumentumok

Dokumentumok

GYTK szigorlati tételek 2016. [pdf] 2024.05.15.

Házi feladat példák

Házi feladat példák

hét Előadásokhoz Gyakorlatokhoz
1   41, 45, 47-51
2 82, 83 Erősítő: 75
3 61, 85, 88  
4 37  
5 56, 59  
6   Audiometria: 76-80
7   Impulzusgenerátor: 91, 92
8 73, 74  
9    
10   Áramlás: 57
11    
12    
13    
14