Az orvosi biofizika matematikai és fizikai alapjai 2018-2019

Leírás

Általános információk

Kötelezően választható tárgy:

14 óra elmélet tömbösítve az első 4 oktatási héten.

Az előadások az EOK Szent-Györgyi Albert előadótermében lesznek (Tűzoltó u. 37-47) kedden 17:30-18:50 között és csütörtökön  16:10-17:30 között.

Előadók: Dr. Agócs Gergely, Dr. Gál-Somkuti Judit és Dr. Mártonfalvi Zsolt., Dr. Schay Gusztáv

A záróteszt időpontja október 9 kedd 17:30 a Szent-Györgyi előadóteremben, a Hevesy előadóteremben, illetve az I. sz. Sebészeti Klinika előadótermében (Úllői út 78) . A terembeosztást szeptember végén közöljük a honlapon.

A tantárgy rövid leírása

A tárgy célja a középiskolai oktatás hiányosságainak pótlása, az orvosi biofizika megértéséhez szükséges ismeretek összefoglalása.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Tölgyesi: Alapfizika jegyzet

Képletátrendezési feladatok

Mértékegységátváltási feladatok

Előadások

Előadások

1 A biofizikai törvények megértéséhez szükséges minimális matematika. (Dr. Agócs Gergely) 2018.09.11. AlapFizHU_18_01_notes.pdf   AlapFizHU_18_01_honlap.pdf  
2 Fizikai mennyiségek és mértékegységeik. Kinematika – mozgások (Dr. Agócs Gergely) 2018.09.13. AlapFizHU_18_02_honlap.pdf  
3 Statika – alakváltozások, erők, mechanikai feszültség, nyomás (Dr. Gál-Somkuti Judit) 2018.09.18. 2018_09_18_mech_SJ.pdf  
4 Dinamika – munka, energia (Dr. Gál-Somkuti Judit) 2018.09.20. 2018_09_20_munka_SJ.pdf  
5 Folyadékok mechanikája, Rezgések. (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2018.09.25.  
6 Hullámok, Hőtan (Dr. Mártonfalvi Zsolt) 2018.09.27.  
7 Elektromosságtan –nyugvó és mozgó töltések (Dr. Schay Gusztáv) 2018.10.02. AOK_elektromossagtan_HU.pdf  
8 Mágnességtan –mágneses indukció (Dr. Schay Gusztáv) 2018.10.04. magnesseg_2018_javitott  

Vizsga

Vizsga

A tárgyból az 5. héten megírandó írásbeli dolgozat értékelése alapján kapnak jegyet a hallgatók. Ezt a tesztet minden hallgatónak meg kell írnia, függetlenül attól, hogy felvette-e a választható tárgyat, vagy nem. A teszt legalább elégségesre történő teljesítése az Orvosi biofizika 1. tárgy félév végi aláírásának feltétele. A választható tárgy az erre való felkészüléshez nyújt segítséget.

Pót-pótteszt )utolsó lehetőség): November 27, kedd 18 óra Szent-Györgyi terem.