Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai

Leírás

Általános információk

Kötelező tárgy, heti 2 óra előadás

Időrendi besorolás: első szemeszter

A tantárgy előadója: Dr. Tölgyesi Ferenc egyetemi docens

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60211)

A tantárgy oktatásának módja: tantermi előadások, rendszeres konzultációk

Szorgalmi követelmények: Az előadások legalább 75%-án kötelező a jelenlét.

A félév végén: kollokvium

Előfeltétel: nincs

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

A fogorvosi curriculumokban világszerte erősödött,  és tovább erősödik  az anyagtudományi ismeretek szerepe. Ezt kívánja meg a fogorvosi gyakorlat számára kifejlesztett újabb és újabb anyagok megjelenése, és térnyerésük a gyakorlatban, vagy akár a megnövekedett igény a fogorvosok és a technikai végzettségű szakemberek , mérnökök  közötti kommunikációra. Ezen a trendek alapján javasoljuk a fenti című új tárgy bevezetését, melynek célkitűzése a következő.

A fogorvosi anyagtanban, odontotechnológiában, ill. a fogorvosi gyakorlatban használt fizikai, mechanikai fogalmak, mennyiségek, összefüggések egzakt ismertetése és ezzel a fogorvosi curriculumban később soron következő Fogászati általános anyagtan", ill Odontotechnológia" c. tárgyak előkészítése.

A fogorvosi gyakorlatban használt anyagok szerkezetének és ebből eredő tulajdonságainak tárgyalása.

A fogazat működésével kapcsolatos fizikai/mechanikai jelenségek, törvények ismertetése és ezzel olyan későbbi tárgyak, mint pl. Implantológia", vagy Fogszabályozástan" előkészítése.

A fogorvosok számára is nélkülözhetetlen szemléletmód, lényegmeglátó készség, probléma megközelítési és megoldási út, valamint fegyelmezett, logikus gondolkodás kialakítása, fejlesztése.

Előadások

Előadások

1 Atomi kölcsönhatások, kötések. Sokatomos rendszerek. Gázok. A hőmérséklet értelmezése. Boltzmann-eloszlás () 2011.09.15. FAFA11_1.pdf  
2 Folyadékok, szilárd anyagok, folyadékkristályok () 2011.09.22. FAFA11_2.pdf  
3 Kohézió, adhézió, határfelületi jelenségek. Fázis, fázisdiagram, fázisátalakulások () 2011.09.29. FAFA11_3.pdf  
4 Szerkezetvizsgálati (diffrakciós, mikroszkópiai, spektroszkópiai) módszerek () 2011.10.06. FAFA11_4.pdf  
5 Fémek, ötvözetek () 2011.10.13. FAFA11_5.pdf  
6 Kerámiák, polimerek, kompozitok () 2011.10.20. FAFA11_6.pdf  
7 Anyagok mechanikai és egyéb tulajdonságai. Mechanikai tulajdonságok 1.( A rugalmas viselkedés.) () 2011.10.27. FAFA11_7.pdf  
8 Mechanikai tulajdonságok 2.( A képlékeny viselkedés, keménység.) () 2011.11.03. FAFA11_8.pdf  
9 Mechanikai tulajdonságok 3.(Reológiai tulajdonságok, viszkoelaszticitás.) () 2011.11.10. FAFA11_9.pdf  
10 Hőtani és elektromos tulajdonságok () 2011.11.17. FAFA11_10.pdf  
11 Optikai tulajdonságok. Fogászati anyagok tulajdonságainak összehasonlítása, értelmezése a szerkezet alapján () 2011.11.24. FAFA11_11.pdf  
12 Biomechanikai alapok Biológiai szövetek szerkezete, mechanikai és egyéb tulajdonságai () 2011.12.01. FAFA11_12.pdf   FAFA11_12B.pdf  
13 Implantológia fizikai alapjai () 2011.12.08. FAFA11_13.pdf   biomechanika-implantologia.pdf  
14 Fogszabályozás fizikai alapjai () 2011.12.15. FAFA11_14.pdf  

Házi feladat példák

Házi feladat példák