Biostatisztika és informatika alapjai 2018-2019

Leírás

Általános információk

Általános információk A tantárgy helye a képzésben: Elméleti modul

Besorolása: kötelező (FOK: választható)

Időrendi besorolás: első év, első szemeszter

Oktatásának módja: egy szemeszteren keresztül

Óramegoszlás: heti 1 óra előadás + 2 óra gyakorlat (számítógépes gyakorlat). Mindösszesen 42 óra.

Kreditérték: 3

Előfeltétel: nincs

Tanulmányi felelős: Dr. Voszka István (tel: 4591500/60234)

Felmentési lehetőség

Előző tanulmányok alapján a felmentési kérelmeket az első oktatási hét végéig (2018. szeptember 14.) kell benyújtani a tanulmányi felelősnek. Ehhez mellékelni kell a bizonyítványt vagy hiteles másolatát és a részletes tantárgyleírást. Amennyiben a tematika kellő mértékben (legalább 75%-ban) átfed, a tényleges tudás ellenőrzésére tesztet íratunk a felmentést kérőkkel, amelyre a 2. oktatási hét elején kerül sor.
A mellékelt mintateszt a kérdések típusát mutatja.

Mintateszt

Mulasztott gyakorlatok pótlása

Gyakorlatot más csoportnál pótolni kizárólag mindkét gyakorlatvezető előzetes írásos (e-mail) beleegyezése esetén lehet. A pótlás megszervezésénél vegyék figyelembe, hogy a csoportok nem feltétlenül ugyanolyan sebességgel haladnak a tananyaggal; az aktuálisan következő témáról érdeklődjenek a gyakorlatvezetőnél. Az egyes gyakorlatvezetők elérhetőségét a „Munkatársak” menüpontban lehet megtalálni, míg a gyakorlatok beosztása az alábbi táblázatban szerepel:

Biofizika Intézet órarendje

Félév közi tanulmányi ellenőrzések (demonstrációk)

A tanulmányi ellenőrzések a 6. és 11. heti gyakorlaton lesznek a gyakorlatok idejében.

A tanulmányi ellenőrzés formája számítógépes feladatsor, mely számolási feladatokból (általában 60%) és feleletválogatós tesztkérdésekből (általában 40%) áll. A megoldáshoz kizárólag az intézet által biztosított számítógépet és képlettárat lehet használni. A demonstráció akkor sikeres, ha az összpontszám legalább 50%-át elérték.

Demonstráció pótlási lehetőségek: a félév során demónként két pótlási lehetőség. A pótlásokat a gyakorlatvezető szervezi, annak időpontjáról ő ad tájékoztatást.

Képlettár: Biofizika és Biostatisztika Képlettár

A félév végi aláírás feltételei

Szorgalmi követelmények: Részvétel a gyakorlatok legalább 75%-án (azaz maximum 3 hiányzás a félév során).

Tanulmányi követelmények: Mindkét évközi tanulmányi ellenőrzésen külön-külön legalább 50% elérése.

Félév végi számonkérés (kollokvium, vizsga)

A vizsga során számítógépen megoldandó feladatsorokat kapnak a hallgatók, melyek számolásos feladatokból és feleletválasztós tesztkérdésekből állnak. A vizsga során kizárólag az intézet által biztosított számítógépet és képlettárat lehet használni.

A Képlettár letölthető innen: képlettár

A tantárgy rövid leírása

A tantárgy a biomatematika, információelmélet, biostatisztika és bioinformatika orvostudomány és orvosi gyakorlat számára fontos alapelemeit tárgyalja és mutatja be. Közvetlen, számítógépes gyakorlatokon keresztül sor kerül a klinikai gyakorlatban fontos biostatisztikai próbák, illetve biológiai és orvosi adatbázisok bemutatására és kezelésére.

A tantárgy feladata az orvosképzés céljainak megvalósításában

Olyan alapozó matematikai, informatikai és statisztikai ismeretek építése, amelyekre a természettudományos alapozó tárgyak, illetve a felsőbb éves stisztikai és informatikai tantárgyak építhetnek. A tárgy gyakorlati ismereteket és készséget is kíván építeni a biostatisztikai eszköztár és a könyvtári, biológiai, valamint orvosi adatbázisok alapszintü kezeléséhez.

A tantárgy elsajátításához szükséges segédanyagok (könyv, jegyzet, egyéb)

Oktatási anyagok a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet honlapján (előadások, házi feladatok)

Herényi Levente: Statisztika és informatika (Semmelweis Kiadó, Bp. 2016.)

Kellermayer Miklós: Orvosi biofizikai gyakorlatok (Semmelweis Kiadó, Bp. 2017, ISBN 978 963 331 417 3) STATISZTIKA fejezete

Biofizika és Biostatisztika Képlettár

Gyorsbillentyűk, függvények, feladattípusok listája

 

Ajánlott irodalom:

Reiczigel Jenő, Harmos Andrea, Solymosi Norbert: Biostatisztika nem statisztikusoknak. (Pars Kft. 2007. ISBN 978 963 06 3736 7)

Dinya Elek: Biometria az orvosi gyakorlatban (Medicina Kiadó, Bp. 2011, ISBN 978 963 2263 49 6)

Prohászka Z, Füst Gy, Dinya E: Biostatisztika a klinikumban (Semmelweis Kiadó, Bp. 2009, ISBN 978 963 9879 24 9)

D.G. Rees, Essential Statistics (Chapman & Hall, London, 2001)

Előadások

Előadások

1 A statisztika tantárgy célja az orvosegyetemi kurrikulumban; A statisztikus törvényszerűség (Dr. Agócs Gergely) 2018.09.13. StatHU_18_01_honlap.pdf  
2 Adatok rendszerezése, áttekintése - Leíró statisztika (Dr. Veres Dániel) 2018.09.20. stat2eloadas_leiro_elozetes.pdf   median1_hu.xlsx  
3 Valószínűségek, valószínűségszámítás szerepe a biostatisztikában (Dr. Veres Dániel) 2018.09.27. Stat_lecture_3_HU_2018_feltolt1.pdf  
4 Az orvostudományban előforduló nevezetes eloszlások (Dr. Veres Dániel) 2018.10.04. Statistics_lecture_4_HU_2018_1.pdf   honlapra_hu.xlsx  
5 Statisztikai becslés (Dr. Agócs Gergely) 2018.10.11. Stat18_05_HU.pdf  
6 A hipotézis vizsgálatok általános elvei (Dr. Agócs Gergely) 2018.10.18. Stat18_06_HU.pdf  
7 Statisztikai próbák; Két csoport összehasonlítása paraméteres és nem-paraméteres tesztekkel () 2018.10.25. Hipotezis_vizsgalatok_2.pdf  
8 Mindenszentek (ünnepnap) 2018.11.01.  
9 Többszörös összehasonlítás, elemszámbecslés Az előadás helye a Tömő u. 25-29. tanterme. () 2018.11.08. Hipotezis_vizsgalatok_3.pdf  
10 Korreláció és regresszió számítás (Dr. Kaposi András) 2018.11.15. 2018-11-15_korrelacio_regresszio_KAD.pdf  
11 Előfordulási gyakoriságok elemzése (Dr. Kaposi András) 2018.11.22. 2018-11-22_kontingencia_tablak_KAD.pdf  
12 Diagnosztikai tesztek értékelése (Dr. Kaposi András) 2018.11.29. 2018-11-29_diagn_KAD.pdf   ROC_m.xls  
13 Az információ fogalomköre, adatbázisok/adatbankok szerepe az orvosi gyarkorlatban és a kutatásban (Dr. Schay Gusztáv) 2018.12.06. Informacioelmelet_es_adatbazisok_schayG_2018_condensed.pdf  
14 A bizonyítékokon alapuló orvoslás; Klinikai vizsgálatok (Dr. Veres Dániel) 2018.12.13. EBM_logika_2018_hu2.pdf   peldak_all_feltolt.xlsx   EBM_logika_2018_hu2_kommentelt.pdf  
15 előadások2019ben (Dr. Veres Dániel) 2019.09.26. peldak_all_feltolt_2020.xlsx   hu_stat1_2020_v1.pdf  

Vizsga

Vizsga

Online vizsga

Ameddig a járványügyi helyzet megköveteli, a vizsga online formában lesz. A vizsgára az egyetemi online vizsga szabályai érvényesek. A kamerának, mikrofonnak, hangszórónak folyamatosan bekapcsolt állapotban kell lennie. A vizsgához szükséges, hogy Microsoft Excel (legalább 2013-as verizió) legyen telepítve a számítógépre. A vizsga során a Zoom alkalmazásba kell belépni, az azonosítás után ezen keresztül küldöm majd el az összeállított, kitöltendő excel filet. A kitöltésre és a visszaküldésre 75 perc áll majd rendelkezésre. A vizsga során csak az adott excel file, a statisztika képlettár és a zoom alkalmazás lehet nyitva. A vizsga közben néhány alkalommal fogom kérni a teljes képernyő megosztását adott időre. A vizsga során lesz még néhány 3-5 másodperces teendő (pl. egy cellába kell beírni adott szöveget, függvényt), amit szóban közlök majd - ezzel a vizsga tisztaságát próbálom majd valamennyire ellenőrizni.

A vizsgáztatás egyszerre történik magyar és angol nyelven kb. 5-15 embernek, ezért kérem mindenki türelmét, megértését.

A következő zoom linken kell majd a vizsgára belépni: https://semmelweis.zoom.us/j/91887130620

Bármilyen kérdés felmerül, forduljatok Veres Dánielhez.

Sikeres felkészülést kívánok!

Házi feladat példák

Házi feladat példák

Az alábbi fájlok háromnyelvű Exceltáblázatok formájában tartalmaznak a gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatokat. A legelső „T” fülön lehet kiválasztani a feladatlap nyelvét. A további füleken következnek váltakozva a feladatok és a kidolgozott megoldásaik.

Excel alapok (2018. sze. 21.) ÚJ!

Függvénytan: Lineáris függvények (2017. sze. 24.)

Leíró statisztika: Gyakoriságok (2018. sze. 21.) ÚJ!

Leíró statisztika: Paraméterek és percentilisfüggvény (2018. okt. 1.) JAVÍTVA!

Kombinatorika (2017. jan. 16.)

Elméleti eloszlások paraméterei (2016. okt. 15.)

Pontbecslés (2017. okt. 11.)

Normális eloszlás paraméterei és kvantilisei (2015. dec. 23.)

Intervallumbecslés és t-eloszlás (2016. okt. 20.)

Bevezetés a hipotézisvizsgálatokba (2016. dec. 5.)

t-próbák (egymintás; kétmintás; korrelációs együtthatóra) (2018. nov. 6.) ÚJ!

t-próba (egymintás) (2015. nov. 18.)

t-próba (korrelációs együtthatóra) (2017. nov. 22.)

Rangpróbák (2017. nov. 22.)

Khínégyzetpróba (2017. jan. 16.)

Rizikó, esély, logit (2016. dec. 13.)

Diagnosztikai tesztek kiértékelése (2014. nov. 27.)